BA/BS FORMU – E-Fatura E-Arşiv ve Ön Muhasebe Programı
Giriş Ücretsiz Deneme

BA/BS FORMU

BA/BS formu nedir?

BA/BS formları vergi dairesine mal alımı ve mal satımı karşılığında alım ve satım işlemine dair bir bildirim beyannamesi olarak tanımlanabilir. BA/BS formunu tüm Anonim ve Limited şirketler beyan etmek zorunda iken şahıs şirketleri bu zorunluluktan muaftır. Ancak belli bir büyüklüğün üzerinde ise zorunluluğa tabii olabilmektedir. İşletmelerin 5.000 TL ve üzeri faturalarına karşılık düzenlediği formlardır. BA hizmet alımı BS ise mal ve hizmet satışı anlamına gelmektedir. Bu formlar vergi beyannamesi olmayıp beyanın ardından herhangi bir ödeme gerçekleştirilmez. Bir işletmeden bir ay içerisinde KDV hariç toplamda 5.000 TL ve üstünde fatura alınırsa BA formu ile beyan edilirken KDV eklenmeden 5.000 TL ve üzerinde fatura kesilirse BS formu ile beyan edilmesi gerekir.

BA/BS formu nasıl düzenlenir?

BA/BS formunu düzenlemek oldukça kolaydır, ilk olarak bilgisayarınızda GİB den beyanname düzenleme programı indirmiş olmanız gerekir. Daha sonra bu programdan ilgili işletmeyle gerçekleşen ticarete ait KDV hariç toplam miktar ve fatura adetleri kaydedilir. Kural olarak belirtilen tutarın altındaki işletmelerin kaydetmesine gerek yoktur. Beyanname de beyan edilen miktarların küsuratlarının bir önemi yoktur sistem yuvarlamaktadır. Bu bağlamda 6.550,34 TL lik bir fatura tutarı 6.550 TL olarak yazılması gerekmektedir. İşletmeler giriş süresini geçirdiklerinde ya da formda bulundukları beyannamenin asılsız olduğu tespit edildiğinde 2021 yılına göre 2.500 TL özel usulsüzlük cezası ödemektedirler.

BA/BS formu nasıl onaylanır?

Formları istenilen şekilde beyan eden işletmeler için süreç başarılı bir şekilde tamamlanırken, kurala uygun olmayan beyannameler cezai sürece girer. Beyannamelerin verilme süresi içerisinde yapılan herhangi bir değişikliğe ceza uygulanmazken, süre bitiminden sonra yapılacak düzeltmelerin her düzeltilen formuna ayrı ayrı ceza uygulanmaktadır.