E-Belge – E-Fatura E-Arşiv ve Ön Muhasebe Programı
Giriş Ücretsiz Deneme

E-Belge

e-fatura

Faturaların internet ortamından gönderilip alınmasını temel alan e-faturayı kağıt faturadan ayıran tek özellik e-faturanın elektronik ortamda düzenlenmiş olasıdır. Ancak e-fatura kullanmak daha avantajı ve daha kolaydır. E-fatura da fatura oluşturulmakla birlikte elektronik ortam üzerinden faturanın gönderimi de sağlanmaktadır. E-faturada faturalar 10 yıl boyunca güvenli bir şekilde saklanabilir istenildiği anda kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Kağıt fatura için yapılan kağıt, baskı, kargo gibi tüm masrafları minimuma indirmektedir.

e-fatura nasıl kesilir?

Elektronik ortamdan oluşturulan e-faturanın üç farklı oluşturma yolu vardır.

Bunlardan ilki GİB yani Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı, buradan GİB’in internet sitesindeki e-fatura portalı aracılığı ile şifre ve w ile giriş yapılarak fatura hazırlanıp takibi yapılabilir. GİB portalı üzerinden fatura oluşturmak fatura kesim adedi yüksek olmayan işletmeler için daha uygundur. Buradan oluşturulan faturaların saklanma süresi 6 aydır bu süre dolumun da saklama yükümlülüğü işletmeye aittir.

İkinci bir yol olan Özel Entegratörler den birisini tercihi ederek de e-fatura kesebilirsiniz ancak bu seçtiğiniz entegratörün GİB tarafından onaylanmış olması oldukça önemlidir.

Üçüncü yöntem olarak da işletmenizde bağlı olan bir bilgi işlem sistemi ile GİB‘i entegre ederek ortak bir etkileşim içerisinde faturalarınızı kesmeniz mümkün olur.

e-arşiv

E-arşiv ile e-fatura birbiri ile benzerlik gösterse de esasında farklı şeylerdir. E-arşiv, e-fatura sistemine dahil olmayan işletmelere veya kişilere elektronik ortam üzerinden fatura gönderilmesini ve faturaların saklanmasını sağlayan bir sistemdir. E-arşiv yıllık cirosu belirlenen tutarın üzerinde olan işletmelere zorunlu tutulmuştur. Ancak isteyen her işletme e-arşiv kullanabilir bunun için öncelikle e-fatura sistemine dahil olmaları gerekmektedir. GİB e günlük olarak e-arşiv faturasına ait raporlar iletilir.

e-smm

E-smm, “Serbest Meslek Makbuzu” anlamına gelir. GİB tarafından belirlenen kurallara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulup muhafazası ve raporlaması sağlanan bir sistemdir. Kağıt olan serbest meslek makbuzu ile aynı standartlara sahip olan e-smm elektronik ortamda veya kağıda basılabilmektedir.

Mimar, Avukat, Müşavir gibi isimler altında serbest meslek erbabı olanlara e-smm zorunludur.

e-defter

E-defter VUK(vergi usul kanunu) TTK(Türk Ticaret Kanunu) gereğince zorunlu hale getirilmiş olan muhasebe işlemlerinde yevmiye defteri ve büyük defterin belirlenen kurallar gereğince elektronik ortamlarda muhafaza edilmesini defter içiriğindeki verilerin doğruluğunun garanti altına alınması ile yetkililere ispat niteliğinde kullanılması amaç edinilmiş hukuki ve teknik bir düzenleme sistemidir. Yıllık cirosu 5 milyonun üstünde olan işletmeler e-defter kullanmak zorundadır . Ayrıca kuralları GİB tarafından verilen,  yıllık cirosu 5 milyon olmayıp da e-defter kullanmak isteyen işletmeler için bir sakınca yoktur.

e-beyanname

E-beyannameyi şöyle açıklayabiliriz: işletmelerin vergi dairesine bildirilmesi gereken belgelerini elektronik ortamdan göndermesidir. E-beyannamenin matbu beyannameden farkı kağıt üzerinde değil de elektronik ortamdan belgelerin aktarılmasıdır. E-beyanname internet olan her ortamda istenilen zaman içerisinde düzenlenebilir.