E-irsaliye Nedir? – E-Fatura E-Arşiv ve Ön Muhasebe Programı
Giriş Ücretsiz Deneme

E-irsaliye Nedir?

İrsaliye, satılmış veya satılacak malların sevk sırasında kullanılması zorunlu olarak düzenlenen belgedir. E-irsaliye, kağıt formatında hazırlanan sevk irsaliyesinin elektronik ortamda hazırlanmış şeklidir. Kağıt formatında hazırlanan irsaliye ile aynı hukuki özelliklere sahiptir. E-irsaliyede kağıt ortamından farklı olarak, sevkiyatı gerçekleştiren aracın plakası ve aracı kullanan kişinin bilgilerini içermektedir. İşletmeler için elektronik ortamda hazırlanan ve elektronik ortamda müşteriye gönderilen bu belgeler, zaman ve maliyet açısından avantaj sağlamaktadır.

E-irsaliye neden kullanılır?

E-irsaliye kullanımı işletmelerin süreçlerini yönetmesinden zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamaktadır. E-İrsaliye düzenleme işletmeler tarafından elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Bu yüzden hazırlanan irsaliyelere ulaşma, irsaliyelerin arşivlenmesi ve raporlanması konusunda kolaylık sağlar. İşletmeler elektronik ortamda belge hazırladığı için zamandan tasarruf sağlar, hazırlanan irsaliyelerin arşivlenmesi ve kargo ile gönderilmesi gibi maliyet kalemlerinin azalmasını sağlar, elektronik ortamda oluştuğundan hazırlandığı anda karşı firmaya iletilir. Bu sebeplerden dolayı işletmeler e-irsaliye’yi kullanmaktadır.

E-irsaliye işlemleri nasıl yapılır?

Vergi usul kanunu genel tebliğine göre e-irsaliyeyi düzenleyen ve gönderilen işletmeye ait adı, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası, düzenleme tarihi, taşınan ürünün miktarı, fiili sevk tarihi ve zamanı bulunması gereken zorunlu bilgilerdir. E-faturaya kayıtlı olan mükellefler 01.01.2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-irsaliye ‘ye geçilmiştir. E-fatura sistemine kayıtlı olan mükelleflerin e-irsaliye uygulamaları, e-fatura uygulamasında kullanılan yöntemler ile aynıdır.

Farklı yöntemler aracılığı ile e-irsaliye uygulamasına başvurabilirler.

Özel entegrasyon yöntemi ile entegratör hizmeti verilen firmalardan hizmet alınabilir