ERP Faydaları Nelerdir? – E-Fatura E-Arşiv ve Ön Muhasebe Programı
Giriş Ücretsiz Deneme

ERP Faydaları Nelerdir?

Teknolojinin Gelişmesi ile ERP Faydaları

ERP sistemleri teknolojinin gelişmesi ile şirketler için bir zorunluluk haline gelmektedir. İşletmelerin yapısı büyüdükçe muhasebe programları yetersiz kalmakta daha geniş çağlı stoklarını da kontrol edebileceği tüm departmanlarına faydalı olacak sistemlere ihtiyaç doğmuştur. Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinde  yaşanan gelişmeler neticesinde işletmeler ERP sistemlerinin sağladığı faydaları anlamakta ve uygulamada görmesinden dolayı yeni sistem gereksinimlerinin farkına varmakta ve bu yönde uygulamalarını geliştirmeyi hızlandırmışlarıdır. Bu sistemler ile tedarikçiler ve müşteriler daha etkili iletişim kurmakta, iş süreçlerini geliştirerek maliyetlerinde azalmalar meydana gelmiştir. İşletme içinde ve işletme dışında kullanılan işletmenin tüm fonksiyonlarını içinde barındıran ERP sistemleri ile işletmeler daha fazla müşteri bulmakta ve bu müşteriler ile ilişkilerini geliştirmesi kolaylaşmıştır.

Müşteri İlişkilerinde ERP’nin Sağladığı Faydalar

ERP sistemlerinde işletmenin tüm fonksiyonlarında içinde barındırır ve her işletmenin tüm fonksiyonları önemlidir. İşletme içinde ve işletme dışında kullanılan işletmenin tüm fonksiyonlarını içinde barındıran ERP sistemleri ile işletmeler daha fazla müşteri bulmakta ve bu müşteriler ile ilişkilerini geliştirmesi kolaylaşmıştır. Hem dış pazara hem de iç pazarda iyi bir konuma gelmek için CRM son derece önemlidir.

ERP sistemlerinde işletmenin tüm fonksiyonlarını içinde barındığı için işletme çalışanları daha entegre bir şekilde çalışarak verimlilik artışı görülmektedir. ERP yazılımları içerisinde stok kontrol modülü de bulundurduğu için işletme kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanılması sağlandığı için maliyetlerde azalama sağlamaktadır.

Kaynakların Etkin Kullanımı

ERP yazılımları sayesinde işletmelerin ulaşacağı faydaları işletmenin performansı açısından ciddi bir öneme sahiptir. İş süreçlerinin azalması, çalışanların birbiri ile olan ilişkisi, MRP(Malzeme İhtiyaç Planlaması) hesaplamalarının daha iyi yapılması, finansal yönetim, stok ve depo takibi ve tüm kaynaklarını etkin ve verimli kullanılması açısından avantaj sağlar. İşletmelerin çalışanları ERP sistemi sayesinde koordine bir şekilde ve bütünleşik bir yapıda çalışmalarına fırsat tanımıştır. ERP sistemleri gibi yazılımlardan çıkan verileri anlamlı ve işletme için değer katacak bilgiye ulaştırması son derece önemlidir.