harmonyerp – Sayfa 2 – E-Fatura E-Arşiv ve Ön Muhasebe Programı
Giriş Ücretsiz Deneme

E-irsaliye Nedir?

İrsaliye, satılmış veya satılacak malların sevk sırasında kullanılması zorunlu olarak düzenlenen belgedir. E-irsaliye, kağıt formatında hazırlanan sevk irsaliyesinin elektronik ortamda hazırlanmış...

Ön Muhasebe Nedir?

Ön muhasebe şirketlerin günlük yaptıkları finansal hareketleri takip etmek için kullanılır. İşletmeler, carilerine ait borç/alacaklarını, nakit parasını, stoklarının takibini, fatura ve...

BA/BS FORMU

BA/BS formu nedir?BA/BS formları vergi dairesine mal alımı ve mal satımı karşılığında alım ve satım işlemine dair bir bildirim beyannamesi olarak...

Pazaryeri Entegrasyonu Nedir?

Pazaryeri, tek bir internet sitesi üzerinden pek çok firmanın mağaza sahibi olarak sanal yoldan alım ve satımın gerçekleştiği bir sistemdir. Pazaryeri...

e-Fatura Nedir? Kimlere e-Fatura Kesilir? Kimler e-Fatura Keser?

Elektronik Fatura Nedir?Elektronik fatura e-fatura ve e-arşiv türlerinden oluşan sistemin genel adıdır. e-fatura, devletin e-dönüşüm projesi ile birlikte işletmelerin hayatına girmiştir....

MRP Nedir?

MRP açılımı “Material Requirements Planning” olup Türkçede Malzeme İhtiyaç Planlaması olarak tanımlanır. MRP'nin genel bir tanımı yapılacak olursa; işletmede üretim yapılacak...

Kalite ve ERP

İşletmeler tüm süreçlerini tek bir sistemden yürüterek zaman tasarrufu, verimlilik ve karlılığın artması için   ERP gibi benzer sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Kalite...