ERP Uygulamalarında Eğitim – E-Fatura E-Arşiv ve Ön Muhasebe Programı
Giriş Ücretsiz Deneme

ERP Uygulamalarında Eğitim

ERP sistemleri işletmenin tüm fonksiyonlarını içinde barındıran, tüm süreçlerin tek bir program üzerinden yürütülmesini sağlarlar.Günümüzde işletme yöneticileri ERP’nin işletmeler için önemini bilmekte ve sağlayacağı faydaları görebilmektedir. Fakat işletmede çalışan tüm personellerin ERP kültürüne hakim olması ve ERP mantığını bilmesi ERP’ ye geçiş süreçlerinde, canlıya alımlarda ve ilerleyen tüm süreçlerde ERP’nin aktif ve etkin kullanımı için önem arz etmektedir.

ERP sistemlerini kullanacak personellerin ERP’nin temel mantığını yani işletme için tüm fonksiyonları içinde barındıran bir programı kavrayamaması ve proje ile uygun çalışabilecek uygun personel seçilememesi durumunda bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Bunlarla alakalı işletmeler iş yerinde kullanılan ERP programı veya kullandıkları diğer teknolojiler ile ilgili eğitimler düzenlemelilerdir.

İşletmeler açısından karşılarına çıkacak engeller; çalışanlarını yeni çıkan teknoloji eğitimleri için bütçe ayıramaması, çalışanların yetkinliklerini arttırmak için teşvik etmemesidir. ERP eğitimlerinde işletmelerde çalışanların yanı sıra bu alanda kariyer hedefi olan her kişinin sürekli olarak kendini geliştirmesi yeniliklere ayak uydurması gerekmektedir.

ERP eğitimi kapsamında satış, satın alma, üretim planlama, muhasebe, insan kaynakları departmanlarına ait modüller anlatılır.  Kullanıcı eğitimleri ile her personele yapması gereken işler program üzerinden anlatılır. Firmalar ERP’ ye geçiş süreçlerinde çalıştıkları departmanlar ile ilgili eğitimler alarak, bağlı olduğu departmanlarda işlerini kolayca yürütebilirler.