MRP Nedir? – E-Fatura E-Arşiv ve Ön Muhasebe Programı
Giriş Ücretsiz Deneme

MRP Nedir?

MRP açılımı “Material Requirements Planning” olup Türkçede Malzeme İhtiyaç Planlaması olarak tanımlanır. MRP’nin genel bir tanımı yapılacak olursa; işletmede üretim yapılacak ürünün belirlenen ihtiyaçlarına göre gerekli olacak tüm malzemelerin miktarını ve ne zaman tedarik edilmesi gerektiği bilgilerinin hesaplanarak planlanmasını ve kontrol edilmesini sağlayan bir yazılımdır. Teslimatları zamanında yapmak ürün ve hammadde stoklarının takibini yapmak ancak MRP ile mümkündür. MRP ile işletmeler malzemelerini ne kadar kullanılacağını belirleyebilir böylece diledikleri ölçüde üretimlerini belli periyotlara bölerek gerçekleştirmiş olurlar. Bu sistemle doğru planlama sağlandığı için müşterilerin sipariş taleplerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaz.

Malzeme İhtiyaç Planlaması sayesinde işletmeler, yatırımlarına dair güvenilir bir planlama yapabilir bu sayede müşterilere yapılan hizmetin kalitesini ciddi ölçüde arttırma imkanına ulaşabilirler. MRP süreci, bölümleri  kontrol altına alır ve gelecekteki faaliyetler buradan gelen verilere göre şekillenir. Özellikle seri üretime dayalı işletmeler için MRP, hayati derecede önemlidir. Sipariş programları istenilen zaman dilimine göre esnek şekilde ayarlanabilmektedir.

MRP-II

MRP’den biraz önce bahsettiğimiz gibi teslimatları zamanında yapmak ve stokları kontrol altına almak için hazırlanmış bir sistemdi. Yıllar geçtikçe işletmeler stoğa dayalı üretimden müşteri siparişlerine yönelik bir üretimin daha doğru olduğuna kanaat getirmişlerdir. Bu düşünce beraberinde daha çok ürün çeşitliliği, kapasitenin etkin kullanılması ve finansman yönetimi gibi sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu karmaşanın önüne geçebilmek adına MRP’nin yetersiz kaldığı noktada MRP-II yani imalat kaynakları planlaması ortaya çıkmıştır. MRP-II ile işletmeler malzeme kaynağının planlanmasının yanında işgücü, makine ve finansman kaynakları da etkin ve verimli bir şekilde kullanmış olur  böylece işletmelerin yönetim etkinliği, finansman sorunları gibi yetersiz kaldığı noktalar hızla düzene girebilmektedir.